Chủ nhật , Ngày 5 Tháng 7 Năm 2020
Mỗi cán bộ Công an phải lấy 6 điều Bác Hồ dạy để “tự soi”, “tự sửa”
Ngày cập nhật: 23/08/2019 04:26:20 | Lượt xem: 147 | |
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 23-8.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ CAND đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành điều hành tham luận tại hội nghị

Tiếp tục đưa việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đi vào thường xuyên, hàng ngày, có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

“Lực lượng Công an chúng ta rất vinh dự, tự hào khi có được một di sản rất quý báu, đó là hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Gần như không có lĩnh vực công tác Công an nào mà không có lời chỉ dạy của Bác Hồ, từng phương châm, nguyên tắc, biện pháp đều có sự chỉ đạo, chỉ dẫn rất gần gũi, cụ thể. Trong đó điển hình nhất là 6 điều Bác Hồ dạy CAND, không chỉ trong lực lượng Công an mà các cấp, các ngành cũng thấm nhuần lời dạy của Bác”, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, để mỗi CBCS tự giác học tập, làm theo Bác.

Thực hiện nghiêm túc Quy định số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. “Mỗi CBCS Công an phải lấy 6 điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu và trong xây dựng lực lượng”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương Nguyễn Thanh Long trao Bằng khen và tràng hoa tặng 50 gương điển hình tiên tiến

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hành động, nghĩa cử cao đẹp để nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND và xã hộị. “Có rất nhiều tấm gương sáng, nhiều sự hy sinh âm thầm, nhiều hành động rất nhân văn. Gần đây những cơ quan tuyên truyền trong và ngoài lực lượng CAND, hệ thống tuyên truyền trong nhân dân cũng đã thể hiện rõ điều này”, Bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước trong năm 2020 và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của lực lượng CAND; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân những gia đình có công với cách mạng, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh Công an; giúp đỡ đồng bào những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… 

Tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức quần chúng; củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an với các ban, bộ, ngành và nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đã đề cập tới 7 nội dung mà đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã giao nhiệm vụ cho cấp uỷ các cấp tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 20-8 vừa qua. Trong đó cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan toả trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chuyển nhận thức đúng, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Long tin tưởng, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống và toàn lực lượng CAND...

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng Bằng khen cho 50 điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Thanh Long đã trao tràng hoa để động viên, tôn vinh các điển hình.

(Theo cand.com.vn) Quỳnh Vinh
 

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
KBang: Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Dựa vào Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt, người uy tín ở cơ sở về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
Điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019
Phong trào dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới
Phòng An ninh đối nội đến thăm, chúc mừng Giám mục nhân ngày Thánh lễ Bổn mạng Aloisiô
Gia Lai: Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong Tổng kết công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ năm 2019
Kông Chro: Tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ
Chư Pưh: Tuyên truyền pháp luật tại làng Quái, xã Ia Blứ
Chư Pưh: Bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt và lực lượng nòng cốt xã Ia Le về công tác xây dựng Phong trào Bảo vệ ANTQ
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Ksor Ngat
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
TRẦN DUY LONG
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
TRẢO HOÀNG LINH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
PHẠM NGỌC BÍCH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN QUỐC HOÀI
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
SIU ME
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Phạm Công Thạnh
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Nguyễn Thành Sơn
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Vũ Văn Tuyên
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Võ Thành Được
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích vào ngày 08/10/2019 tại TDP 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0002427301
Đang online: 45
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014