Thứ 3, Ngày 29 Tháng 9 Năm 2020
Thông báo danh sách các Luật và Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua
Ngày cập nhật: 04/08/2020 04:44:02 | Lượt xem: 127 | |
Vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã chính thức thông qua 10 Luật và 18 Nghị quyết. Cụ thể như sau:

Danh sách 10 Luật gồm:


1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


5. Luật Thanh niên, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


6. Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


7. Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


8. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.


10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


Danh sách 18 Nghị quyết gồm:


1. Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.


2. Nghị quyết số 103/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu.


3. Nghị quyết số 104/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
4. Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 09/6/2020 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.


5. Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.


6. Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016.


7. Nghị quyết số 108/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


8. Nghị quyết số 109/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội về việc Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.


9. Nghị quyết số 110/2020/QH14 ngày 11/6/2020 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.


10. Nghị quyết số 111/2020/QH14 ngày 12/6/2020 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.


11. Nghị quyết số 112/2020/QH14 ngày 12/6/2020 của Quốc hội về bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.


12. Nghị quyết số 113/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu.


13. Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.


14. Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.


15. Nghị quyết số 118/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.


16. Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.


17. Nghị quyết sổ 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật vê phòng, chống xâm hại trẻ em.


18. Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.


Trân trọng thông báo để quý bạn đọc theo dõi.


Trọng Tâm

 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tuyên truyền phòng-chống ma túy và tệ nạn xã hội tại Ia Grai
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Đề xuất mới về phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
Gia Lai phổ biến, giáo dục pháp luật cho người có uy tín
Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại trường học
Sơ kết mô tuyền truyền pháp luật qua mạng xã hội
Những nội dung đổi mới của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) không quy định về đào tạo sát hạch, cấp bằng lái
Ia Pa: Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại xã Ia Trok và Chư Mố
Bộ Công an tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG