Thứ 5, Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020
Gia Lai: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác
Ngày cập nhật: 24/09/2020 08:36:03 | Lượt xem: 167 | |
Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, việc học và làm theo Bác đã có những chuyển biến toàn diện, vững chắc, lan tỏa, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU chỉ đạo thống nhất việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện từng bước được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình như: học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biên tập các câu nói, bài viết, lời dạy, câu chuyện của Bác làm tài liệu để triển khai ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

Trên cơ sở 4 nội dung trọng tâm, đột phá của Đảng bộ tỉnh trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung đột phá với giải pháp cụ thể để chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, mặt hạn chế, giải quyết những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cũng đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang ý nghĩa thiết thực trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đức Thụy

  Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: Đức Thụy

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo duy trì thường xuyên việc xây dựng kế hoạch của cá nhân, tổ chức Đảng, trong đó chú trọng nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý các cấp. Các đồng chí Bí thư cấp ủy đều công khai bản kế hoạch cá nhân hàng năm để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, kịp thời có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn, phê bình những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, từng bước giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, xây dựng biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao.

Làm tốt công tác tuyên truyền

Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền được các địa phương, đơn vị quan tâm, thực hiện tốt, trong đó chú trọng lồng ghép việc học tập, làm theo Bác với tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền đã được đổi mới theo hướng phù hợp với đối tượng tổ chức các cuộc thi, hội thi; biên tập và phát hành các loại tài liệu, tổ chức các hoạt động cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích trên các trục đường, trước cổng cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư, các hoạt động văn hóa-văn nghệ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh-truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai, thông tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt Nhân dân duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương các nhân tố tích cực, cách làm hay, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, gần gũi, sâu sát với đời sống xã hội.

Nhiều đơn vị đã tổ chức những hình thức tuyên truyền, triển khai “làm theo” một cách thiết thực, hiệu quả như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 5 cuộc thi, hội thi tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh thu hút hơn 200.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; biên tập, xuất bản 3 tập sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” với tổng số 6.000 cuốn, 5.000 cuốn “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” và 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền trong chuyên mục “Học tập và làm theo gương Bác”; lồng ghép trong chuyên mục “Dân vận khéo”, “Chuyện thường ngày”, “Người tốt-việc tốt”. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng sự, tấm gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các chuyên mục như: “Đảng trong cuộc sống”, “Đại đoàn kết”, “Thi đua yêu nước”.

Tỉnh Đoàn phối hợp với các đoàn thể và ngành Giáo dục triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”; “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ hai đầu tuần tại các trường học và Đoàn trường; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng…

Đặc biệt, từ năm 2018, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng trăm trang, tài khoản mạng xã hội, chủ yếu là facebook của ngành Tuyên giáo, các đoàn thể ra đời, từng bước chiếm lĩnh trận địa không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén, nhanh nhạy và hiệu quả trong tuyên truyền học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy, nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi và thường xuyên. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã góp phần nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ tỉnh. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chính trị, tư tưởng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng và gần dân hơn, thể hiện cụ thể qua phương châm hướng về cơ sở, thực hiện ngày làm việc ở cơ sở. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Các mô hình, cách làm hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, đa dạng, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Những tấm gương người tốt, việc tốt như: hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, đóng góp 613,770 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, đổi mới hình thức liên kết sản xuất qua việc hình thành 165 cánh đồng lớn; 205 trại chăn nuôi quy mô lớn; 4 vùng liên kết sản xuất rau, bơ an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP...

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra. Đó cũng là tiền đề quan trọng, động lực to lớn để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

TRẦN ĐÌNH HIỆP

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Theo GLO


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Phát huy giá trị và ý nghĩa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận
Nguyễn Thị Minh Khai – Người phụ nữ kiên cường, giành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 – 4/10/2020): Tố Hữu – người chiến sỹ cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam
Cuộc cách mạng thực sự 'làm cho đến nơi', thực sự 'dân chủ, cộng hoà'
Giữ trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
Điểm tựa của làng Biă
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với lời Bác dạy về chỉnh đốn Đảng
Hội thảo khoa học "Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân"
Cựu thanh niên xung phong tỉnh Gia Lai: Tỏa sáng giữa đời thường
Sáng mãi tinh thần những người ‘dời non lấp biển’
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Rơ Châm Nên
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Lê Hoàng Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Hủy hoại tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy
Trần Huy Cường
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lê Tố
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
Võ Đình Long
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Đỗ Văn Chung
Năm sinh:

Tội danh:
- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
TRẦN THỊ VY THẢO
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN MINH LUÂN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
LƯU CÔNG VŨ
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
NGUYỄN ANH TRUYẾT
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0002907139
Đang online: 40
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014