Thứ 7, Ngày 5 Tháng 12 Năm 2020
5 vấn đề xin ý kiến Quốc hội trong Luật Cư trú (sửa đổi)
Ngày cập nhật: 21/10/2020 10:58:40 | Lượt xem: 80 | |
Sáng 21/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ X, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã cho ý kiến Luật Cư trú (sửa đổi).

Chỉnh lý 42 điều trong Luật Cư trú

 

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh  Tùng cho biết, so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý tại 42 điều, trong đó tập trung: làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật; chỉnh lý, bổ sung nội dung giải thích một số từ ngữ liên quan đến cư trú; quy định nguyên tắc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, nguyên tắc về quản lý cư trú;