Thứ 3, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021
HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC GÓP PHẦN BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Ngày cập nhật: 08/01/2021 08:15:08 | Lượt xem: 97 | |

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào là điều kiện cơ bản để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực ANTT; là cơ sở để xây dựng và phát triển nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải làm thế nào cho được lòng dân, phải thực sự giúp đỡ dân trong công việc chứ không phải là lối ngoại giao qua loa”. Người cũng nhấn mạnh “Phải dựa vào dân, không được rời xa dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

 

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, coi trọng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt là khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, với những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Qua đó, đã triển khai một cách đồng bộ, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, đều khắp, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Quán triệt những quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an tập trung triển khai, thực hiện các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cụ thể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch với Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự… trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng, củng cố các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt, cán bộ cơ sở làm “hạt nhân” để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,…

 

Năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo mở 152 lớp tập huấn phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ cấp huyện, xã và bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tuyên truyền, phát động quần chúng bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật giao thông, phòng chống cháy nổ, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ đường biên cột mốc, phòng chống trốn, xâm nhập, phòng chống dịch Covid 19, bệnh bạch hầu … được 1.480 lượt với 227.406 lượt người tham gia; phát hành 90.170 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật các loại, 48.034 tờ gấp, 1.060 sổ tay, 1.000 cuốn bản tin thông tin truyền thông và 15.785 tờ rơi; sử dụng xe, loa tuyên truyền được 6.864 lượt tại địa bàn dân cư; thực hiện 26 chuyên mục Vì ANTQ” phát sóng định kỳ trên Đài PT-TH tỉnh; xây dựng 10 phóng sự chuyên đề tuyên truyền thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, quản lý giáo dục đối tượng hoạt động FULRO; vận động truy bắt 97 đối tượng truy nã; vận động, thu hồi 11 súng quân dụng, 10 súng săn, 06 súng thể thao, 1028 súng tự chế, 1.787 viên đạn các loại, 133 mìn, lựu đạn, đầu đạn, 5,5 kg thuốc nổ, 533 công cụ hỗ trợ, 1.270 kíp nổ, 277 vũ khí thô sơ, 101 linh kiện các loại;…

 

Tiếp tục xây dựng và duy trì 118 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở với hàng ngàn người tham gia; 2.000 hòm thư góp ý về an ninh trật tự và điểm trình báo, tố giác tội phạm; 2.246 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng. Qua đó, nhân dân đã cung cấp gần 2.000 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn Đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa được tổ chức trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo được sự lan tỏa sâu rộng; thiết thực thực hiện phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho già làng, trưởng thôn, gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 

Ghi nhận những thành tích trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 17 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen; 03 tập thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; 11 tập thể và 19 cá nhân được tặng Bằng khen; 63 tập thể, 73 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

 

Để thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy các mặt công tác đạt được, thời gian tới lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quyết tâm đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                                                     Đinh Hồng Phương


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”
Ra mắt mô hình “Camera an ninh trật tự” tại xã Pờ Tó
Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số: "Điểm tựa" của buôn làng
Tổ chức chương trình “Mảnh áo phong trào năm 2020”
Chư Păh: Ra mắt mô hình “Làng Thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xã Hà Tây
Công an thị xã Ayun Pa phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021
Xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đak Đoa: Triển khai mô hình “Móc khóa an ninh”
Tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Nguyễn Thị Lệ Hoa
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lê Thị Bá Pháp
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Ksor Suir
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Kpă Lok
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Đỗ Trương Nguyên
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Bùi Văn Tâm
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phan Văn Cường
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Lê Văn Nam
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Hồng Quý
Năm sinh:

Tội danh:
- Gây rối trật tự công cộng
Trương Văn Biển
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0003200027
Đang online: 75
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014