Thứ 3, Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021
Phòng Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021
Ngày cập nhật: 08/01/2021 09:31:29 | Lượt xem: 178 | |
Ngày 08-01-2020, Phòng Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Trung tá Nguyễn Thanh Trí - Ủy viên BTV Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tham mưu chủ trì Hội nghị. Đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

 

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp của các đơn vị, Công an địa phương, Phòng Tham mưu đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác Công an, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đạt được nhiều thành tích quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công an tỉnh, thể hiện rõ nhất năm 2020 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

 

Thực tiễn công tác, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có bước phát triển về năng lực tham mưu và khả năng lãnh đạo, chỉ huy để đáp ứng yêu cầu công tác, nổi bật: Đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện hiệu quả 03 mục tiêu, 11 nhiệm vụ, 03 giải pháp trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; 11 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình Công tác Công an năm 2020 của Công an tỉnh và Chương trình công tác của đơn vị đề ra. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo; tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp, đối sách giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp mới nảy sinh, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nghị quyết, chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, bảo vệ an ninh an toàn các sự kiện, mục tiêu quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết ổn định những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn, giải quyết căn bản vấn đề “tà đạo Hà Mòn”; tội phạm giảm 8,33%; tỷ lệ khám phá án chung vượt 6,51% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ giải quyết tin báo tăng 7% so với năm 2019; tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí...

 

Tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo và nhiều chủ trương về đảm bảo an ninh, trật tự, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính của Công an tỉnh. Đồng thời, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề công tác lớn, rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ hiệu quả cho công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên chấn chỉnh, đổi mới, cải tiến việc thực hiện chức năng hành chính, văn phòng. Việc tiếp nhận xử lý, chuyển giao và lưu trữ thông tin, công văn tài liệu cơ bản đảm bảo bí mật, an toàn. Cán bộ tham mưu ngày càng trưởng thành, nhiều đồng chí cán bộ tham mưu được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ, chỉ số cải cách hành chính đạt 93%, xếp loại Tốt, xếp hạng thứ 22/63 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tăng 38 bậc so với năm 2019). Nghiên cứu khoa học sử đạt hiệu quả cao.

 

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Phòng Tham mưu trong năm 2020, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh. Đồng thời, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh: Năm 2021 là năm toàn quốc tập trung cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026… Với mục tiêu bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động; không để xảy ra gây rối, biểu tình, bạo loạn. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, công tác tham mưu cần tập trung thực hiện các nội dung như: khẩn trương cụ thể hóa tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện hiệu quả 03 mục tiêu, 10 nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và 12 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác Công an năm 2021 của Công an tỉnh và Chương trình công tác của đơn vị đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tập hợp, phân tích, dự báo tình hình. Trên cơ sở đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Giám đốc các chủ trương, giải pháp phù hợp về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nâng cao chất lượng xây dựng và soạn thảo văn bản. Thường xuyên tổ chức, rà soát, tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh sơ kết, tổng kết các mặt công tác, các chuyên đề lớn....

 

Trung tá Nguyễn Thanh Trí - Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại Hội nghị.

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo và CBCS Phòng Tham mưu, đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Trí – Trưởng Phòng Tham mưu đã phát biểu thể hiện quyết tâm tham mưu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 của Công an tỉnh, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc để quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện hiệu quả. Đồng thời, kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng yêu cầu Lãnh đạo, chỉ huy và CBCS trong toàn đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 05 mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

 

Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2020, Phòng Tham mưu vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 09 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 49 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

 

Trao thưởng cho các cá nhân.

 

Đức Lâm
 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng
Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ phát động 90 ngày cao điểm chào mừng Đại hội Đảng
Người dân đồng tình, công việc thuận lợi
KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH GIA LAI TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020
Công an xã chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm
Sẽ đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Công an địa phương
Tập huấn cán bộ chủ chốt ở cở sở về tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"
Bồi dưỡng kiến thức công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng
Công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ
Đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
Nguyễn Thị Lệ Hoa
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lê Thị Bá Pháp
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Ksor Suir
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Kpă Lok
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Đỗ Trương Nguyên
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
Bùi Văn Tâm
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phan Văn Cường
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Lê Văn Nam
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Hồng Quý
Năm sinh:

Tội danh:
- Gây rối trật tự công cộng
Trương Văn Biển
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0003199770
Đang online: 46
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014