Thứ 5, Ngày 6 Tháng 10 Năm 2022
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường trên hành trình lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân
Ngày cập nhật: 18/08/2021 03:22:17 | Lượt xem: 1272 | |

Ngay từ lúc ra đời, lực lượng Công an Nhân dân đã vinh dự được sự quan tâm, dìu dắt và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam điển hình nhất: Tâm trong sáng, đức cao đẹp, trí tuệ lỗi lạc, thực hành mực thước. Quan điểm, tư tưởng  Hồ Chí Minh về xây dựng người Công an cách mạng không chỉ để ca ngợi mà còn được vận dụng vào thực tiễn để mỗi cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động phù hợp với yêu cầu bảo vệ An ninh Tổ quốc, có thêm quyết tâm, nghị lực sẵn sàng cho những cuộc chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân, vì mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chủ tịch kính yêu đã luôn tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Nhân dân, Người dạy: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Lực lượng Công an cần thấm nhuần sâu sắc chân lý ấy để bảo vệ thành quả cách mạng, phải dựa vào dân để tổ chức dân. Lịch sử đã chứng minh, không có chiến công nào chúng ta lại không có sự đóng góp to lớn của Nhân dân và các lực lượng phối hợp. Ngay từ những ngày đầu ra đời, mặc dù lực lượng mỏng, trình độ nghiệp vụ hạn chế nhưng lực lượng Công an đã biết tổ chức, vận động quần chúng, kết hợp giữa biện pháp nghiệp vụ với phong trào quần chúng trong đấu tranh chống phản cách mạng, tạo thành thế thiên la địa võng giăng bắt kẻ thù và các loại tội phạm khác, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tiêu biểu như ở Miền Bắc có phong trào “Bảo mật phòng gian”, “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Thập liên gia bảo”…, ở Miền Nam có “Làng rừng – Làng kháng chiến”, “Căn cứ lòng dân” và giai đoạn hiện nay có “Thế trận An ninh Nhân dân”, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc …tạo nên trận địa chống phản cách mạng, các thế lực thù địch, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm lập nên những chiến công vang dội, lẫy lừng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 14/2/1961

Người đã đúc kết, trao truyền những nguyên lý, nội dung cơ bản về đạo đức của người cán bộ, đảng viên: “Phải đặt lợi ích của quần chúng lên trên hết, trước hết; phải gần dân, hiểu biết dân, học hỏi dân,…, khi sắp tới dân mong, khi sắp đi dân tiếc”. Nhận thức sâu sắc niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức mạnh của Nhân dân,  lực lượng Công an luôn ghi nhớ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Công an với Nhân dân lên tầm cao mới: tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân bằng những quy chế, quy trình cụ thể trên các lĩnh vực công tác Công an. 

Là vũ khí sắc bén của chuyên chính vô sản, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân, lực lượng Công an phải là một điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra rất nặng nề, khẩn trương, cần phải chú trọng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo Bác có ý nghĩa vô cùng thiết thực, trở thành giải pháp mạnh mẽ để giáo dục, bồi dưỡng lòng tin với Đảng, lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh những mặt tích cực của giai đoạn hội nhập thì tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường cũng không nhỏ như lối sống không lành mạnh, chủ nghĩa cá nhân, luận điểm sai trái…kẻ địch không ngừng chống phá, tìm mọi cách tha hóa cán bộ. Để thực sự trong sạch, vững mạnh, cần thiết phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong lực lượng Công an Nhân dân từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và lối sống. Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an phải giác ngộ chính trị hơn bất cứ ai, thống nhất cao giữa tư tưởng và hành động, tận tụy với công việc, có đủ dũng khí vượt qua chính mình. “Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân”, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân trao cho: “Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng là còn mình” (Lê Duẩn).

Những cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai gắn bó với nhân dân

Với những đặc thù công tác khi thì âm thầm bí mật, khi thì bất kể thời gian đêm ngày, khi phải đối đầu trực diện với kẻ thù…cán bộ chiến sĩ Công an làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, đi sâu và thiết thực, nâng cao kỷ luật, tính tổ chức.... như Bác từng chỉ bảo, phân tích rất tỉ  mỉ: “Muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết võ giỏi, phải khoẻ, phải bắn súng giỏi, bơi giỏi, chèo thuyền giỏi - để lúc có việc sang sông thì không phải chờ thuyền”. Để đáp ứng yêu cầu công tác trên từng lĩnh vực đấu tranh cụ thể, cán bộ chiến sĩ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, dũng cảm gắn liền với mưu trí, sáng tạo, cương quyết gắn với khôn khéo trong hoạt động nghiệp vụ,vận dụng linh hoạt phương pháp thuyết phục trong quá trình giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân; bình tĩnh, sáng suốt khi xử lý các vấn đề chống đối, các tư tưởng trái chiều, không để các phần tử chống đối, xuyên tạc. 

Học tập Bác kính yêu đã hy sinh cả cuộc đời phấn đấu vì tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ xác định rõ về mục tiêu đấu tranh trên mặt trận an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cuộc đấu tranh diễn ra hàng ngày hàng giờ rất phức tạp, gay gắt, có lúc có nơi rất quyết liệt; chấp nhận khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh rất nhiều thứ, kể cả tính mạng. Bác phân tích, xác định tư tưởng cho lực lượng Công an  rõ ràng: "Xây dựng CNXH là thay đổi cả xã hội…một cuộc đổi thay vĩ đại như vậy tất nhiên phải mất nhiều công sức. Mất nhiều công sức thì nhất định phải vất vả, gian khổ". Hòa bình rồi nhưng máu của cán bộ chiến sỹ Công an vẫn đổ trong cuộc chiến đấu sống còn để bảo vệ an ninh trật tự trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Gần đây nhất, đông đảo quần chúng Nhân dân đã bày tỏ sự thương yêu, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, trở thành lực lượng tiên phong, nòng cốt, tấm chắn nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, ngời sáng chân dung “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cùng với quán triệt, thực hiện tốt phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy ”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ đảng viên Công an phải thực sự là tấm gương sáng đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác: “Học để làm việc, học để làm người, để phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc, viết tiếp trang sử vàng oanh liệt đầy tự hào của truyền thống 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.


Ngọc Thúy – Phó Chủ tịch Hội PN Công an tỉnh
 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Học tập, làm theo phong cách ứng xử của Bác là trực tiếp đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, bôi nhọ
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh
Tác phẩm 'Tự phê bình và phê bình' của Chủ tịch Hồ Chí Minh
"Đại thụ" làng Roh
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao 2 căn nhà cho hộ nghèo tại TP. Pleiku
Ông Đỗ Ngọc Thạch: Lấy lợi ích của dân làm đầu
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tích cực tham mưu triển khai thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngời tư tưởng lấy dân làm gốc
Công an Gia Lai khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN KHẮC HY
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
TRẦN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
HOÀNG MINH NGUYÊN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
LƯƠNG THÀNH TRUNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
LƯƠNG KHÁNH TOÀN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
ĐINH XUÂN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
Nguyễn Phước Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kpă Chang
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Phạm Văn Nam
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0007386419
Đang online: 133
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014