Chủ nhật , Ngày 23 Tháng 1 Năm 2022
Tiếp tục giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành
Ngày cập nhật: 05/01/2022 08:08:47 | Lượt xem: 28 | |
Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, tiếp tục giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành đến 30/6/2022.
Tiếp tục giảm 20% lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB đến 30/6/2022 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC như sau:

(1) Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử):

- Cấp mới: 160.000 đồng/lần cấp

- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất: 320.000 đồng/lần cấp.

- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 80.000 đồng/lần cấp.

(2) Lệ phí cấp giấy thông hành

- Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia: 40.000 đồng/lần cấp.

- Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc: 40.000 đồng/lần cấp.

- Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc: 4.000 đồng/lần cấp.

- Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam: 40.000 đồng/lần cấp.

(3) Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh

- Cấp giấy phép xuất cảnh: 160.000 đồng/lần cấp.

- Cấp công hàm xin thị thực: 8.000 đồng/lần cấp

- Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC:

+ Cấp lần đầu: 960.000 đồng/lần cấp.

+ Cấp lại: 800.000 đồng/lần cấp.

(4) Lệ phí cấp tem AB: 40.000 đồng/lần cấp

Ghi chú:

- Thẻ ABTC là thẻ đi lại ưu tiên của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).

- Tem AB là một loại giấy miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đi công tác nước ngoài.

(Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí này áp dụng theo Thông tư 25/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hoặc các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)).

(Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC  ngày 24/6/2021 giảm 20% mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB từ 01/7/2021- 31/12/2021)

* Ngoài ra: Theo Thông tư 120/2021/TT-BTC, sẽ có 37 khoản phí, lệ phí được giảm từ 10 – 50% so với mức thu hiện hành trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Trong đó, bổ sung 03 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm. Cụ thể như sau:

* 03 khoản phí, lệ phí bổ sung vào danh mục được giảm:

- Giảm 50% đối với lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng: mức thu mới sẽ là 25.000 đồng/giấy, riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) là 50.000 đồng/giấy.

 - Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa: mức thu mới sẽ là 50.000 đồng/lần (đối với tàu biển, thủy phi cơ) và 25.000 đồng/lần (đối với phương tiện thủy nội địa, phương tiện thủy nước ngoài).

 - Giảm 20% phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất (mạng viễn thông di động mặt đất nhắn tin dùng riêng và mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động, mạng viễn thông di động mặt đất trung kế).

* Các khoản phí, lệ phí được giảm 50% so với quy định trước đó, cụ thể:
-Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng theo quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định tại điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Giảm 50% mức thu lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Mục 2 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí thẩm định dự toán xây dựng theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Giảm 50% mức thu lệ phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ...
- Giảm 50% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 02 khoản phí, lệ phí quy định tại điểm b, điểm c dưới đây) theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Giảm 50% mức thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ;
- Giảm 50% mức thu lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân; tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân; tại các khu vực khác tương ứng quy định tại Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, tại các khu vực khác tương ứng quy định tại Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Giảm 50% mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, quy định tại Mục 1 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, quy định tại Mục 3 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp, quy định tại điểm 3 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC.
- Giảm 50% mức thu phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 58/2020/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, theo quy định tại Điều 5 và Biểu mức tỷ lệ tính phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quy định tại Điều 3 Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôiquy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu, quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y, quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC .
- Giảm 50% mức thu phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm), quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.
- Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, quy định tại điểm 4 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Giảm 50% mức thu phí trình báo đường thủy nội địa, quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 4 Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Lưu ý: Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí tại Thông tư 120/2021 thực hiện theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại Thông tư 120/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Trần Hữu


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tăng cường quản lý, sử dụng pháo
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông và phòng chống dịch
Hướng dẫn truy cứu TNHS trong một số trường hợp cho vay nặng lãi
Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến Covid-19
Những điểm mới về mức xử phạt vi phạm Luật giao thông đường bộ
Các mức phạt vi phạm giao thông đều tăng cao
Gỡ vướng trong cấp phép, kiểm tra chất lượng lĩnh vực NN&PTNT
Phân biệt đối xử về giới trong lao động bị phạt tới 30 triệu đồng
Vi phạm quy định về quản lý giá trang thiết bị y tế sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
LÊ ĐÌNH ĐỒNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm các quy đình về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN NGỌC LAN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
NGUYỄN NGỌC TUẤN
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
NGUYỄN TUẤN HẢO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tàng trữ trái phép chất độc
TRẦN HỮU THUẬN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý gây thương tích
DƯƠNG QUỐC CƯỜNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Năm sinh:

Tội danh:
- Cố ý làm hư hỏng tài sản
NGUYỄN LÊ PHÚ THỊNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cướp giật tài sản
HOÀNG MINH LỢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
NGUYỄN THÀNH NGHĨA
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0004836308
Đang online: 59
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014