Thứ 3, Ngày 27 Tháng 9 Năm 2022
Phân cấp công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai và danh sách địa chỉ các cơ quan thực hiện
Ngày cập nhật: 27/05/2022 04:40:51 | Lượt xem: 281 | |
Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ngày 12/5/2022 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 761/QĐ-CAT-PV01 về việc phân cấp công tác đăng ký, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2022.

Theo đó, phân cấp công tác đăng ký, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Cơ quan đăng ký xe thuộc Công an tỉnh Gia Lai đối với Công an 17 huyện, thị xã, thành phố và Công an 28 xã, phường, như sau:

- Công an các huyện, thị xã, thành phố được đăng ký, cấp biển số các loại phương tiện sau:

+ Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình (trừ Công an thành phố Pleiku).

+ Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân, nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình (trừ 28 Công an cấp xã được phân cấp thực hiện công tác đăng ký xe).

- Công an 28 xã, phường được phân cấp đăng ký, cấp biển số các loại xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Danh sách địa chỉ cơ quan thực hiện đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.

TT

Nơi đặt trụ sở hoặc thường trú

Cơ quan thực hiện

Địa chỉ

1

TP. Pleiku

Tất cả các xã, phường

Đội CSGT-TT, Công an TP. Pleiku

Số 09 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Pleiku

2

TX. An Khê

Phường An Phú

Công an phường An Phú

Số 950 Quang Trung, P An Phú, TX An Khê

Phường An Bình

Công an phường An Bình

Số 1497 Quang Trung, P An Bình, TX An Khê

Các xã, phường còn lại

Đội CSGT-TT, Công an thị xã An Khê

Số 591 Quang Trung, Tây Sơn, An Khê

3

TX. Ayun Pa

Phường Sông Bờ

Công an phường Sông Bờ

Số 02 Nguyễn Du, P. Sông Bờ, TX Ayun Pa

Các xã, phường còn lại

Đội CSGT-TT, Công an thị xã Ayun Pa

Số 98 Trần Quốc Toản, P.Đoàn Kết, Ayun Pa

4

H. Chư Pah

Xã Nghĩa Hưng

Công an xã Nghĩa Hưng

Thôn 5, xã Nghĩa Hưng

Các xã, thị trấn còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Pah

Số 136 Hùng Vương, TT. Phú Hòa

5

H.Chư Prông

Xã Ia Bòong

Công an xã Ia Bòong

Làng Sơr, xã Ia Bòong

Xã Ia Lâu

Công an xã Ia Lâu

Làng Tu, xã Ia Lâu

Xã Ia Piơr

Công an xã Ia Piơr

Làng Piơr 1, xã Ia Piơr

Thị trấn Chư Prông và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Prông

Làng Bò, TT Chư Prông

6

H. Chư Pưh

Xã Ia Phang

Công an xã Ia Phang

Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang

Xã Ia Le

Công an xã Ia Le

Thôn Phú An, xã Ia Le

Xã Ia Blứ

Công an xã Ia Blứ

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ

Thị trấn Nhơn Hòa và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Pưh

Thôn Hòa Tín, TT. Nhơn Hòa, Chư Pưh

7

H. Chư Sê

Xã Ia BLang

Công an xã Ia BLang

Thôn 2, xã Ia BLang

Xã Ia GLai

Công an xã Ia GLai

Thôn Nhơn Phú, xã Ia GLai

Xã Ia HLốp

Công an xã Ia HLốp

Thôn 1, xã Ia HLốp

Xã Ia Pal

Công an xã Ia Pal

Thôn 5, xã Ia Pal

Xã Kông Htok

Công an xã Kông Htok

Làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok

Thị trấn Chư Sê và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Sê

Số 29 Đường 17 tháng 3, TT. Chư Sê

8

H. Đak Đoa

Xã Ia Băng

Công an xã Ia Băng

Thôn 5, xã Ia Băng

Xã KDang

Công an xã KDang

Thôn Cây Điệp, xã KDang

Thị trấn Đak Đoa và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Đak Đoa

Số 190 Nguyễn Huệ, TT. Đak Đoa

9

H. Đak Pơ

Xã Tân An

Công an xã Tân An

Thôn Tân Hiệp, xã Tân An

Thị trấn Đak Pơ và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Đak Pơ

Tổ dân phố 2, TT. Đak Pơ.

10

H. Đức Cơ

Xã Ia Dom

Công an xã Ia Dom

Thôn Mook Đen 1, xã Ia Dom

Xã Ia Dơk

Công an xã Ia Dơk

Làng Dơk Ngon, xã Ia Dơk

Xã Ia Kla

Công an xã Ia Kla

Làng Sung Le Kắt, xã Ia Kla

Xã Ia Nan

Công an xã Ia Nan

Làng Nú, xã Ia Nan

Xã Ia Krêl

Công an xã Ia Krêl

Làng Khóp, xã Ia Krêl

Thị trấn Chư Ty và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Đức Cơ

Tổ dân phố 7, TT. Chư Ty

11

H. Ia Grai

Xã Ia Dêr

Công an xã Ia Dêr

Làng Blang 1, xã Ia Dêr

Xã Ia O

Công an xã Ia O

Làng Dăng, xã Ia O

Xã Ia Tô

Công an xã Ia Tô

Thôn 3, xã Ia Tô

Thị trấn Ia Kha và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Ia Grai

Số 275 Hùng Vương, TT. Ia Kha

12

H. Ia Pa

Xã Ia Trôk

Công an xã Ia Trôk

Thôn Quý Tân, xã Ia Trôk

Các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Ia Pa

Thôn Kim Năng, xã Ia Mrơn

13

H. Kbang

Tất cả các xã, thị trấn

Đội CSGT-TT, Công an huyện Kbang

Số 256 Quang Trung, TT. Kbang

14

H. Kông Chro

Tất cả các xã, thị trấn

Đội CSGT-TT, Công an huyện Kông Chro

Số 210 Nguyễn Huệ, TT. Kông Chro

15

H. Krông Pa

Tất cả các xã, thị trấn

Đội CSGT-TT, Công an huyện Krông Pa

Số 228 Hùng Vương, TT. Phú Túc

16

H. Mang Yang

Tất cả các xã, thị trấn

Đội CSGT-TT, Công an huyện Mang Yang

Tổ 4, TT. Kon Dơng

17

H. Phú Thiện

Xã Ia Sol

Công an xã Ia Sol

Thôn Ia Jut, xã Ia Sol

Thị trấn Phú Thiện và các xã còn lại

Đội CSGT-TT, Công an huyện Phú Thiện

TDP 4, TT. Phú Thiện

           

Danh sách địa chỉ cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự:

STT

Nơi đặt trụ sở hoặc nơi thường trú

Cơ quan thực hiện

Địa chỉ

1

TP. Pleiku

Phòng Cảnh sát giao thông

267A Trần Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

2

TX. An Khê

Đội CSGT-TT, Công an thị xã An Khê

Số 591 Quang Trung, Tây Sơn, An Khê, Gia Lai

3

TX. Ayun Pa

Đội CSGT-TT, Công an thị xã Ayun Pa

Số 98 Trần Quốc Toản, Đoàn Kết, Ayun Pa, Gia Lai

4

H. Chư Pah

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Pah

Số 136 Hùng Vương, TT Phú Hòa, Gia Lai

5

H.Chư Prông

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Prông

Làng Bò, TT Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai

6

H. Chư Pưh

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Pưh

Thôn Hòa Tín, TT Nhơn Hòa Chư Pưh, Gia Lai

7

H. Chư Sê

Đội CSGT-TT, Công an huyện Chư Sê

Số 29 Đường 17 tháng 3, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai

8

H. Đak Đoa

Đội CSGT-TT, Công an huyện Đak Đoa

Số 190 Nguyễn Huệ, TT. Đak Đoa, Đak Đoa, Gia Lai

9

H. Đak Pơ

Đội CSGT-TT, Công an huyện Đak Pơ

Tổ dân phố 2, TT. Đak Pơ, Đak Pơ, Gia Lai

10

H. Đức Cơ

Đội CSGT-TT, Công an huyện Đức Cơ

Tổ dân phố 7, TT Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai

11

H. Ia Grai

Đội CSGT-TT, Công an huyện Ia Grai

Số 275 Hùng Vương, TT Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai

12

H. Ia Pa

Đội CSGT-TT, Công an huyện Ia Pa

Thôn Kim Năng, xã Ia Mrơn, Ia Pa, Gia Lai

13

H. Kbang

Đội CSGT-TT, Công an huyện Kbang

Số 256 Quang Trung, TT Kbang, Kbang, Gia Lai

14

H. Kông Chro

Đội CSGT-TT,Công an huyện Kông Chro

Số 210 Nguyễn Huệ, TT Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

15

H. Krông Pa

Đội CSGT-TT,Công an huyện Krông Pa

Số 228 Hùng Vương, TT Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai

16

H. Mang Yang

Đội CSGT-TT, Công an huyện Mang Yang

Tổ 4, TT Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai

17

H. Phú Thiện

Đội CSGT-TT, Công an huyện Phú Thiện

Tổ dân phố 4, TT Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai

Ban Biên tập


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Bộ Công an cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
Các bước thực hiện đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công
Nâng cao thủ tục hành chính trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH
Cấp tài khoản định danh điện tử qua căn cước công dân
Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
Ứng dụng ngay dữ liệu dân cư để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, phục vụ kinh tế - xã hội, thể hiện tinh thần cống hiến của lực lượng Công an.
Khẩn trương triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư bảo đảm tiến độ, hiệu quả
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN KHẮC HY
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
TRẦN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
HOÀNG MINH NGUYÊN
Năm sinh:

Tội danh:
- Cưỡng đoạt tài sản
LƯƠNG THÀNH TRUNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
LƯƠNG KHÁNH TOÀN
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
ĐINH XUÂN THÀNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
Nguyễn Phước Lưu
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kpă Chang
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
Phạm Văn Nam
Năm sinh:

Tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0007255434
Đang online: 135
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014