Thứ 4, Ngày 27 Tháng 9 Năm 2023
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 12/2022
Ngày cập nhật: 31/12/2022 02:57:17 | Lượt xem: 1075 | |
Quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng; Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học; Dự thảo quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; Dự thảo quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; dự thảo quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố...là những nội dung trọng tâm liên quan công tác công an tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và lấy ý kiến trong tháng 12/2022.

Chính phủ ban hành nghị định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023
 

Người dân sử dụng CCCD gắn chip để thay thế sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, thay vì phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu về cư trú, khi thực hiện các thủ tục ở các lĩnh vực nói trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ như thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…(xem thêm)

Chính Phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/01/2023.
 

Nghiêm cấm hành vi đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng khi không được cấp có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu (Ảnh minh họa).


Nghị định quy định rõ các hành vi cấm trong đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, bảo đảm bí mật, an toàn. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, phát triển quân trang, quân dụng, vũ khí, trang bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ được thực hiện hoạt động nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp, phát triển khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Đặc biệt, Nghị định quy định Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ an ninh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ an ninh...(xem thêm)

Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học

Ngày 27/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 1623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã.

Tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã.

 


Theo đó, Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc cho các hệ sinh thái (trên cạn, đất ngập nước, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển), loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; loài bị đe dọa, loài đặc hữu; loài ngoại lai xâm hại; nguồn gen. Đối tượng thực hiện là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, bảo tồn, sử dụng hệ sinh thái (trên cạn, đất ngập nước, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển), loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; loài bị đe dọa, loài đặc hữu; loài ngoại lai xâm hại; nguồn gen...(xem thêm)

Dự thảo Nghị định quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố 

 

Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập chống khủng bố.


 

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 10 Điều 3 để giải thích rõ hơn các cụm từ “Tài sản” và “Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố”; bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 11 về quy trình xác lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách và công bố danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc không liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung Điều 14a về xử lý vi phạm vào sau Điều 14 như sau: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật...(xem thêm)

Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
 

Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập chống khủng bố.


Bộ Công an hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 07/2014/NĐ-CP như sau: Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh; có đơn vị tham mưu, giúp việc gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11 và Điều 13 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh; chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố; quan hệ phối hợp và điều kiện đảm bảo của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố...(xem thêm)

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
 

Ảnh minh họa.


Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư liên tịch quy định đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp; Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, đánh giá về tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tài sản thu hồi trong các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố...(xem thêm)

 

Theo CTTĐT Bộ Công an


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo dự án Luật Căn cước
Lấy ý kiến Dự thảo dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân
Ban hành Nghị định gỡ mọi vướng mắc để bỏ sổ hộ khẩu giấy
Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của CSGT
Chương trình “Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan”
Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân về việc khen thưởng, tặng thưởng
Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
Tài liệu tóm tắt Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
SIU CHEO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NGUYỄN VĂN NAM
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NINH DUY HÙNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Mua bán người
TRƯƠNG THANH BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN TƯ BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN VĂN BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
DƯƠNG ANH SỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
HOÀNG VĂN HẢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0011510104
Đang online: 211
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014