Thứ 4, Ngày 27 Tháng 9 Năm 2023
Chư Pưh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày cập nhật: 27/04/2023 07:18:00 | Lượt xem: 150 | |
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Huy Châu cho biết: Nhằm tạo chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác theo chủ đề hàng năm, gắn với chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, huyện chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chư Pưh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1
Pa nô tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo Bác tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Về nhiệm vụ tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Văn Lam chia sẻ: “Công tác tuyên truyền được triển khai liên tục, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình học tập và làm theo gương Bác. Các chủ đề hàng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, ban ngành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Mặt khác, Huyện ủy ban hành, chỉ đạo triển khai Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện phòng-chống chủ nghĩa cá nhân. Cấp ủy, tổ chức Đảng cũng đã tập trung tuyên truyền tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các tổ chức Đảng phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ”.

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng tiêu chí chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng năm, đặc biệt là người đứng đầu. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn đổi mới phương thức làm việc, tạo chuyển biến trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức của tổ chức, công dân. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc. Huyện cũng thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, thực hiện phân cấp quản lý theo quy định…

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên đã kịp thời uốn nắn, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phan Khắc Tiệp cho biết: Hàng năm, cấp ủy các cấp nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm đúng quy định, kịp thời. Riêng năm 2022, Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm, giảm 4 đảng viên so với năm trước.

 

Hiệu quả từ thực tiễn

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Tứ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở; thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, nâng cao ý thức kỷ luật trong cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến người dân, quan tâm hướng dẫn công dân thực hiện quyền dân chủ trong kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Một trong những đơn vị làm tốt việc học tập và làm theo Bác, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng là Đảng bộ thị trấn Nhơn Hòa. Thông qua sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ duy trì tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, liên hệ các bài viết và lời dạy của Bác, nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết của cán bộ, đảng viên; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phòng-chống chủ nghĩa cá nhân; trọng dân, gần dân và phục vụ Nhân dân; về tư cách đạo đức, tác phong quần chúng, dân chủ, nêu gương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Chư Pưh học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 2
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ xã Ia Hrú. Ảnh: Thanh Nhật

Tương tự, tại xã Ia Dreng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Rah Lan Yô chia sẻ: “Phát huy tinh thần phục vụ Nhân dân, xã đã triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho 15 hộ nghèo, cận nghèo tại làng Tung Đao và Tung Mo A. Trong thời gian ngắn, mô hình đã phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, các phong trào, mô hình được người dân đồng tình ủng hộ và làm theo như vận động thanh niên lên đường nhập ngũ luôn đạt 100% kế hoạch trên giao. Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tự nguyện thực hiện mô hình “Ánh sáng đường thôn” kết hợp với “Camera an ninh” trên các tuyến đường với tổng chiều dài gần 8 km, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Còn tại xã Ia Hrú, Đảng ủy xã chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực. Tập trung phát động toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, xã có 8/9 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa, riêng thôn Phú Quang đạt các tiêu chí nông thôn mới. Cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 15,08%, hộ cận nghèo giảm còn 19,67%.

Về định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Huy Châu cho biết: “Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm về phòng-chống chủ nghĩa cá nhân. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý phê bình cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Phát huy tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà Nhân dân và dư luận xã hội kiến nghị, phản ánh”.


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Học và làm theo lời dạy của Bác, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
Học Bác từ phong cách, lối sống thường ngày
Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm học tập, thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thấm nhuần và quyết tâm học tập, thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy
Công an Gia Lai gắn học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1948-2023)
Quán triệt sâu sắc bài học tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng
“Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
SIU CHEO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NGUYỄN VĂN NAM
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NINH DUY HÙNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Mua bán người
TRƯƠNG THANH BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN TƯ BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN VĂN BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
DƯƠNG ANH SỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
HOÀNG VĂN HẢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0011511044
Đang online: 221
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014