Thứ 4, Ngày 4 Tháng 10 Năm 2023
Dự thảo Thông tư quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân
Ngày cập nhật: 12/09/2023 05:19:09 | Lượt xem: 44 | |
Để thống nhất thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên toàn quốc; đảm bảo các quy định hướng dẫn chi tiết, cụ thể các nội dung, công việc để Công an các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân gồm 4 Chương, 19 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, các nhân.
 

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; thực hiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá chưa được xoá án tích (sau đây gọi chung là người mãn hạn tù); thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong lực lượng Công an nhân dân.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Thực hiện tiếp nhận người mãn hạn tù

Về việc thực hiện tiếp nhận người mãn hạn tù, dự thảo Thông tư quy định ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, Trưởng Công an cấp xã phải chỉ đạo cán bộ Công an cấp xã nắm tình hình, yêu cầu người mãn hạn tù đến trụ sở Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã trình diện theo thời hạn ghi trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá.

Khi người mãn hạn tù đến trụ sở UBND cấp xã trình diện, Công an cấp xã cử cán bộ trực tiếp làm việc với người mãn hạn tù để: Thông báo về chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người mãn hạn tù; Nắm tâm tư, nguyện vọng của người mãn hạn tù; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đăng ký và quản lý cư trú đối với người mãn hạn tù; Tư vấn, hỗ trợ thông tin về tạo việc làm, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và những vấn đề cần thiết khác để sớm hoà nhập cộng đồng; Yêu cầu người mãn hạn tù chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và quy định của cơ quan, tổ chức, địa phương nơi làm việc, học tập, cư trú; Lập biên bản làm việc với người mãn hạn tù, trong đó yêu cầu người mãn hạn tù không vi phạm pháp luật, không tái phạm tội; Lập phiếu thông tin về người mãn hạn tù.

Trường hợp hết thời hạn trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù mà người được mãn hạn tù chưa trình diện Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã phải cử cán bộ xác minh và yêu cầu họ đến trụ sở UBND cấp xã trình diện.

Trường hợp người mãn hạn tù không trở về nơi cư trú, Công an cấp xã phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để xác minh, làm rõ về việc cư trú của người mãn hạn tù. Trường hợp người mãn hạn tù về cư trú khác với địa chỉ trong thông báo chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá thì Công an cấp xã yêu cầu họ khai báo thông tin, xác định rõ lý do không về nơi cư trú. Nếu xác định việc người mãn hạn tù về cư trú tại địa phương là chính đáng và đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự thì Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện thủ tục tiếp nhận; thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện và UBND cấp xã nêu trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

Quy định việc phân công tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư quy định căn cứ vào đặc điểm nhân thân người mãn hạn tù và tình hình thực tế ở địa phương, Công an cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể xã hội tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã lựa chọn tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác và người là thành viên trong tổ chức đó để trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù; đảm bảo mỗi một người mãn hạn tù phải có một tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày làm việc với người mãn hạn tù, Trưởng Công an cấp xã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UNBD xã ra Quyết định về phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù. Công an cấp xã phối hợp với tổ chức, cá nhân được phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù; hướng dẫn người quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù thực hiện. Thường xuyên gặp gỡ nắm tình hình động viên, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù. Chủ động phối hợp gia đình người mãn hạn tù, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư nơi người mãn hạn tù sinh sống để thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù...

Thực hiện xem xét việc xoá án tích

Đáng chú ý, dự thảo Thông tư quy định Công an cấp xã rà soát những trường hợp đủ điều kiện xoá án tích và hướng dẫn người mãn hạn tù viết yêu cầu gửi cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp (Đối với người mãn hạn tù thuộc diện đương nhiên được xóa án tích quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự).  

Đối với trường hợp xoá án tích theo quyết định, xóa án tích trong trường hợp đặc biệt của Toà án quy định tại Điều 71, Điều 72 Bộ luật Hình sự: Công an cấp xã hướng dẫn người mãn hạn tù viết đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm có nhận xét của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

Việc cho người chấp hành xong hình phạt tù vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

 

 

 


  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh
Những thiết bị chữa cháy nên trang bị trong gia đình
Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Dự thảo Thông tư quy định công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6 (bài 2)
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6 (bài 1)
Tags:
 
 
 
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Xin vui lòng nhập họ và tên.
Xin vui lòng nhập địa chỉ email.
Nội dung Xin vui lòng nhập nội dung bình luận.
Mã xác nhận(*) ImageCaptcha ReCaptcha
  Xin vui lòng nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không hợp lệ
 
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT
THÔNG TIN CẢI CÁCH
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
SIU CHEO
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NGUYỄN VĂN NAM
Năm sinh:

Tội danh:
- Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
NINH DUY HÙNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Mua bán người
TRƯƠNG THANH BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN TƯ BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vận chuyển hàng cấm
NGUYỄN VĂN BÌNH
Năm sinh:

Tội danh:
- Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản
DƯƠNG ANH SỸ
Năm sinh:

Tội danh:
- Đánh bạc
NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Năm sinh:

Tội danh:
- Trộm cắp tài sản
HOÀNG VĂN HẢI
Năm sinh:

Tội danh:
- Giết người
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 0011652325
Đang online: 243
Đánh giá Website:
Liên kết Website
Ý kiến của bạn
Bạn thấy bố cục trang web như thế nào?
  •   Đẹp
  •   Không đẹp
  •   Bình thường
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014