Thứ 4, Ngày 4 Tháng 10 Năm 2023
 
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Số lượng hiển thị
Tìm kiếm
Tìm trong Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản Nội dung văn bản
 


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Lượt xem Trích yếu
27/2017/QĐ-UBND 23/08/2017 8040 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 7101 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
38/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 325 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây công nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Gia Lai
39/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 301 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
40/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 10848 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
41/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 344 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Thăm quan danh lam thắng cảnh , di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
43/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 7168 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
44/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 270 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt; phí thẩm định đề án xã nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
45/25016/NQ-HĐND 08/12/2016 281 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
46/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 608 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
47/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 275 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
48/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 7669 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
49/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 323 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
51/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 7211 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
52/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 7169 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
53/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 10739 Về việc bãi bõ các quy định liên quan đến phí, lệ phí quy đinh tại các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành
25/2016/QĐ-UBND 20/05/2016 10913 Về việc quy định lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
30/2015/QĐ-UBND 19/10/2015 11300 Ban hành tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai
13/2015/QĐ-UBND 17/06/2015 665 V/v bổ sung giá đất vào bảng giá các loại đất UBND tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019
05/2015/QĐ-UBND 28/01/2015 7098 Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
PHÁP CHẾ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ TƯ PHÁP
 
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE | TIẾNG ANH | ĐẶT LÀM TRANG CHỦ   Về đầu trang  
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 267A Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai
Giấy phép số 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 8/1/2014